Please wait while images load.
Choose layout
Choose font
Size
Print title page
Print header only
Print options
Truncate descriptions

01:13 1. Kmitán​í s ručník​em

Cvik - Kmitání s ručníkem

02:36 2. Rozpaž​ování ve stoje

Cvik - Rozpažování ve stoje
cca 30-40 opakování

03:26 3. Anglič​ák bez kliku

Cvik - Angličák bez kliku
cca 20 opakování

04:01 Dynami​cké vyskoč​ení

Zaměřte se na dynamické vyskočení
a měkký dopad na špičky

04:28 4. Superm​an plunk

Cvik - Superman plunk
cca 15-20 opakování

05:17 Zpevně​ný střed těla

Důležité je udržet zpevněný střed těla.
Ramena a trup pokud možno v rovině.

05:35 Přípra​va činky

Cvik - Příprava činky
Činku si můžete doma vyrobit snadno naplněním batohu nějakým těžším obsahem, láhve s vodou, konzervy, apod.

06:18 Hlavní část Supers​ety

1 superset + 2 cviky hned za sebou, každý cca 15x
4 kola
pauza mezi koly cca 15-30 sekund

06:53 1.a Klik v podhma​tu

Cvik - Klik v podhmatu

07:48 1.b Biceps obouru​č

Cvik - Biceps obouruč

08:53 2.a Tricep​sový klik

Cvik - Tricepsový klik

10:13 2.b Zapažo​vání v šikmém sedu

Cvik - Zapažování v šikmém sedu
cca 15-20 opakování

11:49 3.a Box s ručník​em

Cvik - Box s ručníkem
cca 20 opakování

12:25 3.b Plunk s doteky ramen

Cvik - Plunk s doteky ramen

13:28 4.a Výtahy batohu k bradě

Cvik - Výtahy batohu k bradě
cca 15 opakování

15:00 4.b Klik s vytoče​ním

Cvik - Klik s vytočením
cca 16 opakování

17:17 5.a Rotace s batohe​m v sedě

Cvik - Rotace s batohem v sedě
cca 16 opakování

18:26 5.b Dřepy z kleku

Cvik - Dřepy z kleku
cca 15 dřepů