Please wait while images load.
Choose layout
Choose font
Size
Print title page
Print header only
Print options
Truncate descriptions

00:01 1. fáze

Kajakář navádí špici lodě mimo spojnici tyčí u vnitřní tyče brány a časuje záběry tak, aby mu zasazení odhozu vyšlo co nejpřesněji na spojnici tyčí. Žerď pádla se blíží vodorovné poloze a trup, hlava i ramena jsou natočená do směru oblouku.

00:02 2. fáze

V průběhu odhozu se kajakář mírně zaklání a uhýbá vnitřní tyči brány, žerď pádla prochází pod tyčí a horní list pádla se nachází mimo spojnici tyčí.

00:02 3. fáze

Rameno, které je bližší vnitřní tyči, prochází pod tyčí a hlava míjí vnitřní tyč velmi těsně. Po dokončení odhozu je kajakář již za spojnicí tyčí a přechází se záběrem na druhou stranu, kde podle použitého záběru koriguje směr další jízdy.

00:02 4. fáze

Se záběrem na druhé straně se kajakář vrací ze záklonu do přímé pozice těla. Tím loď, poté co tělo uhne tyči brány, opět akceleruje. Hlava, trup a ramena míří do směru další jízdy.