Please wait while images load.
Choose layout
Choose font
Size
Print title page
Print header only
Print options
Truncate descriptions

00:02 1. fáze

Kajakář přijíždí k bráně svrchu nebo mírně ze strany a míří na vnitřní polovinu až na střed brány.

00:02 2. fáze

Široký záběr se zasazuje na spojnici tyčí nebo lehce za ní, žerď je kolmo k vodě a horní list pádla směřuje vzhůru, protože bude také protínat spojnici tyčí.

00:03 3. fáze

Průběh širokého závěru je současně s úhybem těla kajakáře vnitřní tyči. Vzhledem k nedostatku prostoru pro pádlo je tato pozice poměrně nepřirozená a hrozí odklonění lodě!!!! Technicky nevýhodné – hrozí chyba

00:03 4. fáze

Po průjezdu brány, když má kajakář opět prostor pro záběr, dokončuje široký záběr a přechází na druhou záběrovou stranu pro další záběry podle směru jízdy. Hlava trup i ramena jsou vytočeny do dalšího směru jízdy.