Please wait while images load.
Choose layout
Choose font
Size
Print title page
Print header only
Print options
Truncate descriptions

00:02 1. fáze

Kajakář najíždí do brány, přičemž pádluje na obou stranách plnohodnotnými přímými záběry, těsně před spojnicí tyčí pokládá pádlo do vody více kolmo, aby zamezil kontaktu pádla s některou z tyčí.

00:02 2. fáze

Po průjezdu bránou pokračuje ve stejném směru dále bez přerušení pádlování.