Share

U 20-6660-MESTIS-SAPKO-ROKI-SAIRANEN-NUOPPONEN-SEILA.18.10.2020
Video size: Preview

Subscribers

Who has access

Download

Your video is being created. The download will start in a few seconds...
Download
Sign in to add this video to your favorites Sign in
Subscribe to 'Muut sarjat' collection to download videos. Subscribe
U 20-6660-MESTIS-SAPKO-ROKI-SAIRANEN-NUOPPONEN-SEILA.18.10.2020
189 views
Attachments
Loading...
Export to .csv
Sign in to export this video’s events flow to a .csv file and draw your own stats.
A subscription to myDartfish Mobile or higher is required.
Sign in
Print
Pienessä kaukalossa hektinen ottelu jossa kyllä tapahtui, Thomas pärjäsi pää sääntöisesti hyvin, sijoittuminen hieman hukassa alussa, parista rangaistuksesta voi keskustella, yksi myöhästynyt jäi kaikilta piippuu, linjurit koko ajan kartalla, Jukka aloituksissa hieman eteenpäin käsi pisteen päälle.

This website uses cookies to ensure you get the best experience.
Read our Privacy Policy to find out more.

Ok