Share

NM-6712-SAIRANEN-NUOPPONEN-SEILA-SAPKO-JOKIPOJAT.10.10.2020
Video size: Preview

Subscribers

Who has access

Download

Your video is being created. The download will start in a few seconds...
Download
Sign in to add this video to your favorites Sign in
Subscribe to 'Muut sarjat' collection to download videos. Subscribe
NM-6712-SAIRANEN-NUOPPONEN-SEILA-SAPKO-JOKIPOJAT.10.10.2020
148 views
Attachments
Loading...
Export to .csv
Sign in to export this video’s events flow to a .csv file and draw your own stats.
A subscription to myDartfish Mobile or higher is required.
Sign in
Print
Vauhtia ihan mielettömästi järkeä hieman vähemmän, kunkulle tosi vaikea peli, kääntyili yllättävästi ennakointi mahdotonta. Pari rangaistusta etäisyyden vuoksi vihkoon mutta Thomas myy nekin jämäkkyydellään, linjurit hyvin apuna päätyyn menoissa, paitsiot ja pitkät hienosti hoidettu. Aloituksissa Teemu ota enemmän tilaa sinä olet aloituksen päälikkö, Jukka pudotus alempaa. Valmentajilla ei kommentoitavaa.

This website uses cookies to ensure you get the best experience.
Read our Privacy Policy to find out more.

Ok