Share

U20M-HILTUNEN-SEILA-LEMMETTY-SAPKO-HERMES.27.09.2020
Video size: Preview

Subscribers

Who has access

Download

Your video is being created. The download will start in a few seconds...
Download
Sign in to add this video to your favorites Sign in
Subscribe to 'Muut sarjat' collection to download videos. Subscribe
U20M-HILTUNEN-SEILA-LEMMETTY-SAPKO-HERMES.27.09.2020
128 views
Attachments
Loading...
Export to .csv
Sign in to export this video’s events flow to a .csv file and draw your own stats.
A subscription to myDartfish Mobile or higher is required.
Sign in
Print
Rauhaton ja sekava ottelu, Tuukka otti tarkasti virheet ja piti ottelun näpeissään pari linjaan sopimatonta rangaistusta oli. Liike hieman verkkaista mutta maalit pääsääntöisesti hyväksyttiin oikealta paikalta. Jere poistu aloituksesta hieman rivakammin, hyvät merkit ja tarkat paitsiot ja pitkät kohdallaan. Jukalla ongelmia siniviivalla mene reilusti yli näet paremmin. Kokonaisuutena homma pysyi kasassa ja kolmikko selvisi ensi tapaamisesta hyvin.

This website uses cookies to ensure you get the best experience.
Read our Privacy Policy to find out more.

Ok