Share

NM-SAPKO-ROKI-SAIRANEN-NUOPPONEN-RAUTIO.28.09.2019
Video size: Preview

Subscribers

Who has access

Download

Your video is being created. The download will start in a few seconds...
Download
Sign in to add this video to your favorites Sign in
Subscribe to 'Muut sarjat' collection to download videos. Subscribe
NM-SAPKO-ROKI-SAIRANEN-NUOPPONEN-RAUTIO.28.09.2019
117 views
Attachments
Loading...
Export to .csv
Sign in to export this video’s events flow to a .csv file and draw your own stats.
A subscription to myDartfish Mobile or higher is required.
Sign in
Print
Todella yksipuolinen peli, kotijoukkue vei ja lapinpojat vikisi. Thomas liikkui nyt alussa tosi hyvin mutta liike suli niin kuin se suli peliltäkin yksi kamppi vihkoon ja ruuhkassa kasvoihin osunut korkeamaila jäi otaamatta muuten kohtuu esitys. Linjureista Aku oli tosi pirteällä päällä ja oli selvästi kentän paras esiintyjä. Teemulla painoi hiukan edellinen B:n peli joten liikkuminen jäi vajaaksi, kehitystä kuitenkin on tapahtunut.

This website uses cookies to ensure you get the best experience.
Read our Privacy Policy to find out more.

Ok