Share

NM-SAPKO-KJT HAUKAT-SAIRANEN-MARTTILA-NUOPPONEN.22.09.2019
Video size: Preview

Subscribers

Who has access

Download

Your video is being created. The download will start in a few seconds...
Download
Sign in to add this video to your favorites Sign in
Subscribe to 'Muut sarjat' collection to download videos. Subscribe
NM-SAPKO-KJT HAUKAT-SAIRANEN-MARTTILA-NUOPPONEN.22.09.2019
135 views
Attachments
Loading...
Export to .csv
Sign in to export this video’s events flow to a .csv file and draw your own stats.
A subscription to myDartfish Mobile or higher is required.
Sign in
Print
Tapahtuma rikas peli, jossa Pt:n liikkuminen ja sijoittuminen tänään selvästi vailinainen, pyri lähemmäs maalia, älä seiso laidassa ja pääty viivan takana jos menet maalin taakse vaihda vauhdilla puolta. Klipit 6 ja 26 selkeitä virheitä. Klipissä 12 pelaaja vie sinua. Molemmilta linjureilta yksi hybriidi vihkoon, muuten kelpo esitys. Teemu parantaa koko ajan oli tänään hyvä.

This website uses cookies to ensure you get the best experience.
Read our Privacy Policy to find out more.

Ok