Share

Grunnleggende motorikk roing mars 2016
Sign in to share video via email.
Video size:
Preview
Sign in to add this video to your favorites Sign in
Sign in to download videos Sign in
Grunnleggende motorikk roing mars 2016
1,658 views
Attachments
Loading...
Export to .csv
Sign in to export this video’s events flow to a .csv file and draw your own stats.
A subscription to myDartfish Mobile or higher is required.
Sign in
Print
Øvelsene i denne banken er utviklet av Olympiatoppen, i samarbeid med Norges Roforbund, og de har som mål å bidra til utvikling av grunnleggende motoriske ferdigheter for roere. Sentrale ferdigheter i denne sammenhengen er mobilitet og stabilitet, samt kontroll over grunnleggende posisjoner og bevegelser som inngår i ro-teknikk. I denne type trening er det viktig å sikre best mulig kvalitet på gjennomføring. Man bør samtidig reflektere over kravene til posisjoner og bevegelser som roing stiller. Å utvikle tilstrekkelig kvalitet på grunnleggende forutsetninger vil også kunne være med på å redusere risiko for utvikling av
skader. Målgrupper er både unge og etablerte utøvere som ønsker å utvikle ro-teknikken sin.

This website uses cookies to ensure you get the best experience.
Read our Privacy Policy to find out more.

Ok