Share

Sääntö 509 - Rangaistuslaukaus - ei maali
Video size: Preview

Subscribers

Who has access

Download

Your video is being created. The download will start in a few seconds...
Download
Sign in to add this video to your favorites Sign in
Subscribe to 'Videosääntökirja' collection to download videos. Subscribe
Sääntö 509 - Rangaistuslaukaus - ei maali
2,446 views
Attachments
Loading...
Export to .csv
Sign in to export this video’s events flow to a .csv file and draw your own stats.
A subscription to myDartfish Mobile or higher is required.
Sign in
Print
Maali on hylättävä.
Pelaaja lopettaa liikkeen ja menee jopa taakse päin jolloin laukaus on suoritettu loppuun.

Sääntö 509

A. Pelaajan on oltava jatkuvassa liikkeessä kohti maalia ja hänellä on oltava kiekko hallussaan. (suomennettu eri tavalla Case bookissa)
B Jos pelaaja JA kiekko lopettavat jatkuvan liikkeen maalia kohden, katsotaan laukaus suoritetuksi.
(suomennosvirhe Case bookissa)

This website uses cookies to ensure you get the best experience.
Read our Privacy Policy to find out more.

Ok